Zondag

Het is stil in het veld. Een leeuwerik fluit klanken die doen denken aan verre radiozenders, geluiden van onbekende planeten. Witte wolken drijven rustig door de blauwe lucht en brengen mijn blik naar de traag draaiende propellers van de windmolens op de horizon. Het graan ruist zacht. Hond snuffelt in de berm en gaat zitten als een fietser knerpend nadert over het sintelpad. Een fluitsignaal. Achter een bomenrij net in Duitsland begint de zondagse voetbalwedstrijd. De stilte trekt zich terug. Als altijd klinkt het voetbal ‘wie ein kleiner Krieg.’