Categorieën
Geen categorie

Sis

De wind is achter me, duwt me in mijn rug. Ik lijk te zweven. Hij fluistert in mijn linker of mijn rechteroor, al naar gelang ik mijn hoofd beweeg. Ik hoor zijn stem in ieder stalen hek. Een zachte sis, een fluittoon, twee soms, drie. Het geluid is bekend, de boodschap nooit ontcijferd. Een koele klank in dit lege, weidse land. In de verte klinkt een ruis. Dat moet de regen zijn die voor vandaag voorspeld is. Ik zet mijn capuchon vast op en loop stevig door over een fietspad dat slingert als een beek die alle tijd heeft.