Categorieën
Geen categorie

Loop

Als denken geluid zou maken, zoals lopen of zingen, zoals de wind of misschien een sirene, leer ik het dan af of wen ik aan de herrie, zoals een Zwitserse koe went aan de bel om haar nek die haar doof maakt na verloop van tijd? Het veld is leeg. Op een naastgelegen akker bewerkt een boer zijn grond. Stil is het daarom niet. En zo het al stil zou zijn, dan hoorde ik het niet. Het ratelt in mijn hoofd, gemopper op van alles dat ik hier en nu niet op kan lossen. Beter was ik stil, beter dacht ik niet, beter liep ik hier gewoon te lopen. Meer niet. Niks meer. Lopen. Loop.